Eng

Muntaner

Muntaner

Tipologia: Oficines 
Situació: c/Muntaner, Barcelona
Any: 2020
Mida: 300 m2
Client: Privat
Fotografia: José Hevia

El projecte s’ubica en una finca noucentista a l’Avinguda Diagonal de Barcelona. La proposta busca potenciar la qualitat arquitectònica dels espais preexistents i generar nous elements que ajudin a articular el seu funcionament.

L’habitatge s’organitza en planta amb l’estructura següent: una corona de grans estances successives exteriors, un espai central d’accés i distribució, i una zona interior de serveis.

El projecte proposa la unió d’aquestes grans sales per a potenciar la monumentalitat i la percepció global de l’espai. Es manté l’estructura original de les estances a mode telons successius per a conservar-ne el ritme i l’essència original i, alhora, emfatitzar la transversalitat de l’espai.

més informació

+

-

F_OFICINA MUNTANER 011

tit

n|t