Eng

Ausiàs March

R_Façana proposta

Ausiàs March

Tipologia: Oficines 
Situació: Barcelona
Any: 2021- en curs
Mida: 4.350 m2
Client: Privat
Imatges: Playtime i Jorge Kilzi

El projecte consisteix en la reforma d’un edifici corporatiu d’oficines dels anys seixanta situat al barri de l’Eixample. Es tracta d’un edifici entre mitgeres de PB+6 amb un ample de 16,40 m i una profunditat de 28,15 m.

La proposta busca d’una banda, reformar l’envolupant per a donar una nova imatge a l’edifici, augmentar l’entrada de llum natural i millorar el seu  comportament energètic, i de l’altra, crear uns espais interior flexibles i diàfans amb la màxima qualitat arquitectònica possible.

La proposta conserva l’estructura de la façana existent, formada per un entramat de pilars i bigues de formigó que formen una successió de d’onze mòduls, però en replanteja la seva composició estètica amb l’objectiu de fer-la més amable en les seves proporcions i reduir-ne la seva contundència.

Per aconseguir-ho, es planteja un sòcol i un cos principal dividit en tres franges lleugerament diferenciades que ens remeten de manera abstracta a la composició clàssica dels edificis de l’Eixample.

Per a augmentar l’entrada de llum s’eliminen els ampits i es maximitzen les obertures i, tenint en compte la orientació sud de la façana, es proposa la incorporació d’un entramat de tendals enrotllables per a controlar la radiació solar. La mida d’aquests tendals es modula seguint la nova composició decreixent de la façana i en potencien la seva expressió.

A l’interior, es proposa la introducció d’un gran atri central que connecta el vestíbul amb el pati interior d’illa, genera relacions visuals entre els diferents espais i afavoreix l’entrada de llum natural a la part posterior de les plantes baixes de l’edifici.

Les plantes d’oficines s’organitzen en base a l’estructura existent de 3 crugies: la crugia central, més ampla, es concep diàfana mentre que a les dues crugies laterals s’hi adossen els espais de gra petit i s’hi concentren els serveis i les circulacions. Per mitjà d’un terra tècnic es distribueixen les instal·lacions i es maximitza la flexibilitat dels espais.

més informació

+

-

tit

n|t