Eng

Àvila

5c652d490577a51f0245bedc5ec6c1a4

Àvila

Tipologia: Oficines 
Situació: c/Àvila, Barcelona
Any: 2019-22
Mida: 2.150 m2
Client: Cloudworks
Fotografia: Del Rio Bani ©

El projecte consisteix en la transformació d’un edifici industrial en un edifici d’oficines; l’actuació reforma tot l’interior i reformula part de l’envolupant.

L’edifici se situa al barri del Poblenou de Barcelona, un entorn que es troba en un procés de transformació radical, i té una tipologia edificatòria excepcional, amb 4 plantes de 5 metres d’alçada que incorporen mitjos nivells parcials.

L’objectiu de la intervenció és el de potenciar la percepció global dels espais a doble alçada per mitjà de la reorganització dels recorreguts i les circulacions dels usuaris, sense perdre l’essència de l’edifici actual.

Per a aconseguir-ho, es desplacen les escales d’accés als altells, actualment situades a l’espai central, a la part posterior de la planta, alliberant al màxim l’espai de treball comú a doble alçada.

Concentrats sota els altells s’hi situen tots els serveis que formen un nucli compacte juntament amb les comunicacions verticals de l’edifici.

La geometria trapezoidal d’aquest nucli acompanya a l’usuari en el recorregut de l’accés a l’escala.

Als altells s’hi situen les sales de reunions que, amb aquesta nova disposició, adquireixen un caràcter simbòlic i es fan visibles des de qualsevol punt de l’espai de treball, afavorint la idea de col·lectivitat i la relació entre diferents unitats programàtiques.

La intervenció es materialitza principalment en acer i formigó per a conservar el caràcter industrial original de l’edifici. Cada planta s’acoloreix amb un to de verd diferent, fent una gradació de fosc a clar, del carrer fins a la coberta.

Pel que fa a l’envolupant, la intervenció més substancial és la transformació de l’antiga coberta de dues aigües en una coberta plana transitable que esdevé un dels espais singulars de l’edifici. Una gran pèrgola en forma de paraigües es desplega al voltant del nucli; fa d’aixopluc i articula l’espai exterior.

El treball en planta i situació d’elements verds busca potenciar el moviment i la relació amb la torre Mapfre i la torre Agbar, i alhora, generar un espai sa i agradable.

Es rehabilita, també, la façana posterior que s’obra completament per fer arribar la llum als espais in- teriors. Amb relació a la façana principal, únicament s’actua en planta baixa. En aquest nivell es reconfigura l’alçat per tal de seguir la mateixa pauta compositiva de la resta de la façana i obrir-la al barri per crear sin- ergies amb el seu entorn més immediat.

més informació

+

-

D1_Situació fluixeta
826575c45c526257c1710cb5b5577bd1
D5_axo frontal còpia
01-Minjung-Kim-.-GreenMountain-.-2019-1200x843
M_Verds rajoles
La imatge de d’alt, una pintura de l’artista coreana Mijung Kim com a referència per a la representació abstracta de la profunditat. Aplicada a l’edifici en alçada, de fosc a clar.
b8fd41ce93b22a734ecb351018240e77
D4_Planta coberta

tit

n|t