Eng

Madrid

F_DRB_2020_Xavi_Isart_Vipdistrict_03

Madrid

Tipologia: Oficines 
Situació: Av. Burgos, Madrid
Any: 2020
Mida: 260 m2
Client: Colectivos VIP
Fotografia: Del Rio Bani ©

La proposta s’organitza en dos blocs programàtics: els espais tancats, sales de reunió i d’emmagatzematge, i els espais oberts de treball i de descans. En planta, les peces tancades es disposen en forma de creu, ocupant una posició central, amb la finalitat d’alliberar l’espai més relacionat amb l’exterior per a les zones de treball i descans.

Un dels objectius de la proposta és el de jerarquitzar i subdividir els espais de treball sense renunciar a una relació visual clara, per això els paraments de les sales es materialitzen transparents.

L’espai central, on conflueixen els braços de la creu, es projecta sense un ús determinat i es concep com un espai de reunió polivalent.

Tres elements de mobiliari trenquen la geometria recta i clara del conjunt per a diferenciar i facilitar la trobada entre els usuaris a l’espai d’accés, de descans i la zona central.

En tot moment la materialitat tracta de reforçar el discurs i la geometria de la proposta: la creu central es defineix de fusta i moqueta de color natural mentre que els espais de treball es materialitzen en blanc i negre.

més informació

+

-

F_DRB_2020_Xavi_Isart_Vipdistrict_19
F_DRB_2020_Xavi_Isart_Vipdistrict_26_2
F_DRB_2020_Xavi_Isart_Vipdistrict_10
F_DRB_2020_Xavi_Isart_Vipdistrict_09c

tit

n|t