Eng

Diagonal

F_dif_IMG_9173 copy copy

Diagonal

Tipologia: Oficines 
Situació: Av. Diagonal, Barcelona
Any: 2019
Mida: 290 m2
Client: Colectivos VIP
Fotografia: Marta Fernández Canut

L’espai s’ubica al districte del 22@ de Barcelona, a una cantonada privilegiada oberta a la ciutat. L’objectiu principal de la proposta és jerarquitzar l’espai de manera funcional i afavorir, al mateix temps, les visuals llargues cap a l’exterior i la connexió visual entre les diferents peces que conformen l’oficina.

El projecte s’organitza en tres franges programàtiques concèntriques: l’espai de treball comú, les sales de reunió i els espais de treball tancat i, per últim, l’office-sala d’estar-menjador.

La primera franja, consistent en un gran espai de treball comú, s’adossa a la façana per a garantir la seva il.luminació i ventilació natural.

La segona, formada pels espais de treball tancats, es situa en una posició intermèdia, a cavall entre l’espai de treball i el de descans. Aquesta franja es construeix paral•lela a la façana i reprodueix la seva geometria aixamfranada. Les sales de reunió, amb accés a banda i banda, poden adaptar el seu ús en funció de les necessitats. Al mateix temps, l’espai d’emmagatzematge es concentra en els espais de connexió entre franges que es converteixen en punts de trobada eventuals.

La tercera franja inclou l’office i l’espai de descans, elements focals del projecte des d’on es projecten les visuals llargues que travessen tota l’oficina fins a l’exterior.

Amb la materialitat s’aconsegueix diferenciar de manera molt clara la franja de treball exterior de les dues interiors que es conceben com un espai més domèstic. Així, es construeix un pla plegat de vidre i acer galvanitzat com a tancament de les sales que constitueix una espècie de façana interior. L’interior de les sales i l’espai de descans es ma- terialitza de fusta, en parets i sostres, mentre que l’espai de treball comú es despulla del fals sostre per aconseguir més alçada deixant vist el forjat reticular de formigó.

més informació

+

-

D_desplegat fugat-A3
F_IMG_9543
F_det_IMG_9820
F_IMG_9183

tit

n|t