Eng

Aulnat Centripète

FR-AULNAT-SS-P14 logo

Aulnat Centripète

Concurs EUROPAN 16
Classificació: Runner-up
Situació: Aulnat

Client: Europan + CAM + Aulnat
Equip: Ida + Bea Saladich + Alfonso Bertrán + Biel Susanna 

Situada a la trobada entre el centre urbà de Clermont-Ferrand i la gran plana agrícola de la Limagne, Aulnat manté una relació singular amb el territori. Tot i la seva situació estratègica, aquest petit nucli residencial presenta una configuració interna tipus ciutat-dormitori i la seva economia i qualitat de vida estan molt lligades a la ciutat veïna. En un context de crisi climàtica el projecte explora una nova visió per la ciutat d’Aulnat, generant noves interfases de relació amb el territori.

Aulnat centripète proposa un model urbà resilient pel municipi d’Aulnat basat en un sistema concèntric que vol potenciar les singularitats del context urbà i territorial. Aquest model consisteix en quatre estratègies per a un desenvolupament sostenible amb l’objectiu de millorar el seu rendiment energètic i la qualitat de vida dels seus habitants:

  1. La implementació d’un nou loop de transport públic y una nova estació intermodal. 
  2. La gestió l’aigua de la pluja a través de l’espai públic amb sistemes passius de retenció i infiltració.
  3. La creació d’espais de confluència amb el paisatge a través de dues fites i una promenade paisatgística al voltant del poble.
  4. La creació d’una estratègia de producció local basada en un model d’economia circular que inclou: producció agrícola y alimentació conscient i de proximitat, producció i implementació d’energies renovables i altres sistemes de producció relacionats amb el teixit socio-cultural d’Aulnat.

Aquestes estratègies s’implementen als projectes específics de cada un dels emplaçaments proposats: Les Chapelles, l’estació de tren i l’antiga refineria de sucre Bourdon. A les Chapelles es proposen tres blocs d’habitatge cada un organitzat en tres anelles concèntriques que evoquen l’esquema global del projecte. A l’estació, una nova estació intermodal i un edifici socio-cultural es connecten al nou loop de mobilitat a través d’una estructura pont i un parc lineal. Finalment, a l’antiga refineria de sucre, un gran campus barreja usos productius, culturals i docents amb zones verdes recreatives. L’emplaçament s’organitza en quatre àrees que defineixen quatre entitats urbanes diferents també connectades entre elles per mitjà d’una estructura pont: Un gran espai públic connectat al loop de mobilitat, un campus d’agricultura i alimentació amb una plaça-mercat al centre, un complex recreatiu de piscines naturals i una reserva natural.

El desenvolupament d’aquest nou model es concep com un procés a llarg termini, que comença amb la implementación del loop de mobilitat i els dos elements connectors (estructures-pont) que acosten els diferents emplaçaments al centre de la ciutat i generen una relació única amb la plana de la Limagne i l’horitzó dels Puys.

més informació

+

-

Cronograma_El desenvolupament d’aquest nou model es concep com un procés a llarg termini, que comença amb la implementación del loop de mobilitat i els dos elements connectors (estructures-pont) que acosten els diferents emplaçaments al centre de la ciutat i generen una relació única amb la plana de la Limagne i l’horitzó dels Puys.

tit

n|t