Eng

Aulnat

Mapa 2

Aulnat

Tipologia: Urbanisme
Situació: Aulant
Any: 2023
Client: Europan + CAM + Aulnat  
Equip: Ida + Bea Saladich + Alfonso Bertrán

Aquesta feina es desenvolupa en continuïtat amb el projecte Aulnat Centripete pel concurs Europan 16 Living cities. Arrel del concurs, Clermont Auvergne Métropole i la ciutat d’Aulnat encarrega als 3 equips guanyadors un Pla de viabilitat urbana per a la ciutat d’Aulnat consistent a establir col·lectivament, en base al ja treballat anteriorment, un pla d’estratègies urbanes a curt, mitjà i llarg termini amb l’objectiu de guiar les reflexions sobre el futur planejament de la ciutat.

Aquest estudi es desenvolupa en dues fases. Una primera fase de definició de reptes a través d’una sèrie de workshops temàtics in situ amb els diferents actors econòmics del territori: L’Ajuntament d’Aulnat, Clermont Auvergne Métropole, l’Agència d’urbanisme i de desenvolupament de Clermont Métropole, Assemblia (Habitatge Públic Puy-de-Dôme),  SMACFA (Aeroport de Clermont-Ferrand) , Auvergne Habitat (Habitatge públic) i la SMTC (Transports de Clermont-Ferrand). I una segona fase d’elaboració d’escenaris urbans possibles i de desenvolupament concret de determinats sectors operacionals.

Es projecta una nova visió pel desenvolupament sostenible de la ciutat amb l’objectiu de reconnectar-la al territori i als seus recursos propers: una planificació urbana a llarg termini, realitzable de manera progressiva, estructurada i evolutiva. El projecte es desenvolupa en tres estratègies urbanes principals:

(1) Un loop d’interfície ciutat-territori que defineix un espai membrana al voltant de la ciutat en forma de recorregut paisatgístic capaç de regular els intercanvis amb el seu entorn. Aquesta anella perimetral integra la gestió de la mobilitat i de paràmetres ambientals com el cicle de l’aigua.

(2) Un corredor ecològic al llarg del riu Artière (decumanus), que representa una continuïtat territorial Est-Oest a través de la ciutat.

(3) Un eix d’intensitat (cardo), que relliga els espais públics i equipaments en la direcció Nord-Sud entre l’aeroport de Clermont Ferrand i la vall de la Limagne.

més informació

+

-

tit

n|t