Eng

Madrid

Tipologia: Oficines Situació: Av. Burgos, MadridAny: 2020Mida: 260 m2Client: Colectivos VIPFotografia: Del Rio Bani © La proposta s’organitza en dos blocs programàtics: els espais tancats, sales de reunió i d’emmagatzematge, i els espais oberts de treball i de descans. En planta, les peces tancades es disposen en forma de creu, ocupant una posició central, amb la […]